Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home
 
ปกาเกอะญอ..ภาษา..วัฒนธรรมให้คงไว้
Image
หนังสือภาษาปกาเกอะญอ 33 เล่มโดยJESS
หนังสือก็เป็นเหมือนกระจกส่องใจ ส่องความคิด อ่านแล้วเราก็แต่งแต้ม เติมแต่ง
ขัดเขลาแล้วนำมาซึ่งความเป็นตัวตนเราและนี่คือรายชื่อหนังสือดีๆทั้งหมด 33 เล่ม
ที่จัดพิพม์ขึ้นโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม บ้านเซเวียร์ (JESS)
สำหรับคนปกาเกอะญอทุกคน เมื่อเรามองกระจกส่องหน้า ดูผม แต่งแต้มใบหน้าแล้ว
ก็อย่าลืมอ่านหนังสือแต่งแต้มจิตใจ และความคิดของเราด้วยนะครับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วิถีชีวิตและความเชื่อศรัทธาของปกาเกอะญอ เล่ม 3

Imageนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ น่าอ่าน มากๆ
ซึ่งประกอบไปด้วยบทความของพระสันตะปาปาฟรังซิส
และเรื่องราวประสบการณ์ ด้านความเชื่อศรัทธาของ
บรรดาเยาวชนปกาเกอะญอแต่ละคน ที่ได้ถ่ายทอดออกมา
ได้อย่างน่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจ หนังสือเล่มนี้
สามารถติดต่อได้ที่*** คุณสิริ เจริญธรรม
ที่สำนักงานแผนกเยาวชนเชียงใหม่ได้นะครับ

"Laudato Si" Pope Francis'
145. มีรูปแบบมากมายในหลายๆที่ ที่ไปบีบคั้นมุ่งนำเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปใช้ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายเกิดขึ้น มลพิษที่มีมากขึ้นความเสื่อมโทรม และการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นๆเลย บีบคั้น มุ่งเอา มุ่งใช้ จากแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ จนกระทั่งทรัพยากรนั้นหมดไป เท่านั้นยังไม่พอ ยังไปทำลายรูปแบบโครงสร้างของชุมชน สังคม อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม คุณค่าและความหมาย ของการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนั้นสูญสิ้นไปด้วย การสูญสิ้นไปของวัฒนธรรมเช่นนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรง และอาจะร้ายแรงกว่าการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิด การกำหนดบังคับให้ดำเนินชีวิต วิถีใดวิถีหนึ่ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่ผูกหมัด เชื่อมโยงเพียงแต่กับการผลิตนั้น อาจะเป็นอันตรายเท่าๆกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
มารีโอ โยเซฟ

มารีโอ โยเซฟ คนมุสลิมผู้กลับใจมาเป็นคริสต์ เรื่องราวสั้นๆที่เขาได้พูดคุยกัน
กับผู้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาที่กลับใจมาเป็นชาวคริสต์ เขาเล่าให้
เราฟังง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยความหมายแห่งการมีชีวิตแบบคริสตชน

ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ภาษาปกาเกอะญอ ตัวหนังสือแบบโรมัน


สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนภาษาปกาเกอะญอเป็นพิเศษนะครับ
วันนี้จึงขอนำเสนอคลิปวีดีโอ การฝึกอ่าน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
ภาษาปกาเกอะญอ แบบโรมันมาให้ดูนะครับ และหวังว่า คลิปวีดีโอนี้จะเป็นสือในการเรียน
ภาษาปกาเกอะญอด้วยตนเองเป็นอย่างดีนะครับ ดูแล้วลองฝึกอ่านตามดูนะครับ แล้วพบกัน
ในคลิปการเรียนภาษาปกาเกอะญอ ตอนต่อไปนะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม...